Organizacja

Dzienny Dom „Senior-WIGOR" w Opatowie powstał w oparciu o środki finansowe Powiatu Opatowskiego oraz środki zewnętrzne uzyskane w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020.

„Senior-WIGOR" jako ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu ze świadczeń którego mogą korzystać seniorzy.

Nadzór nad działalnością Dziennego Domu sprawuje Starosta przy pomocy PCPR.

Dzienny Domu „Senior-WIGOR ”w Opatowie istnieje od 2015 r.