Przedmiot działalności

Dom przeznaczony jest dla 18 osób nieaktywnych zawodowo powyżej 60/65 roku życia.

Placówka zapewnia usługi w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. Zakres świadczonych usług:

  • usługi socjalne,
  • edukacyjne,
  • kulturalno-oświatowe,
  • sportowo-rekreacyjne,
  • aktywności ruchowej, terapii zajęciowej,
  • zajęcia aktywizujące społecznie,
  • trening personalny,

Wykwalifikowana kadra pomaga Seniorom rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nową wiedzę oraz aktywnie spędzać czas. Seniorzy dzięki aktywnemu uczestnictwu w zajęciach stają się pewniejsi siebie i bogatsi o nowe formy spędzania wolnego czasu. Dzięki włączeniu seniorów w różne działania czują się bardziej potrzebni i zaangażowani w życie społeczne.